Treść uchwał podjętych na ZWZ Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 30 sierpnia 2016 roku

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2016 roku, w obecności notariusza - Joanny Werner, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

FAV_ZWZA_za_2015_2016_08_30-0.pdf