Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku.

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

http://static.fachowcy.pl/files/2552534726/25714693_FAV_Raport_okresowy_3Q2016-0.pdf