Korekta raportu bieżącego nr 57/2016

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent") informuje, że w raporcie bieżącym nr 57/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. doszło do omyłkowego wskazania daty przydziału instrumentów finansowych Emitenta.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 57/2016 przydział akcji serii L nastąpił w momencie podpisania wszystkich umów objęcia akcji serii L, co nastąpiło z dniem 25 maja 2016 roku, podczas gdy faktycznie przydział akcji serii L nastąpił w momencie podpisania wszystkich umów objęcia akcji serii L, co nastąpiło z dniem 25 lipca 2016 roku.

W związku z powzięciem przez Zarząd Emitenta informacji o powyższej omyłce, publikacja niniejszego raportu korygującego raport bieżący nr 57/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. stała się konieczna.