Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku Pan Grzegorz Bielowicki złożył rezygnację z funkcji i zasiadania w Radzie Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A., ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.