Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent podpisał list intencyjny z ProxyAd S.A. dotyczący udostępnienia kanału sprzedaży, w postaci wykwalifikowanego działu odpowiedzialnego za kontakt z klientem biznesowym i sprzedaż pakietów wchodzących w skład usług oferowanych przez portal fachowcy.pl. Przedmiotowa umowa zostanie zawarta dnia 17.02.2012 . Zarząd Emitenta informuje, iż dostęp do kanału sprzedaży ProxyAd S.A. powinien zapewnić Emitentowi wzrost sprzedaży usług, których oferta zawarta jest w nowopowstałej zakładce "Sprawdź nasze usługi" na portalu Fachowcy.pl, która umożliwia automatyczne dokonywanie zamówień. ProxyAd S.A zapłaci Emitentowi za każdy skuteczny kontakt do podmiotu zarejestrowanego w portalu www.fachowcy.pl zainteresowanego otrzymaniem oferty usług oferowanych przez ProxyAd S.A., co w ocenie Emitenta pozwoli na zintensyfikowanie sprzedaży usług oferowanych przez Emitenta oraz wykorzystania potencjału istniejących baz danych.

Podstawa prawna:
istotne informacje

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Czlonek Zarzadu