Fachowcy.pl Ventures S.A. - jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.
 

Załączniki:

FAV_Raport_I kw 2015-05-15.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu