Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2016 roku.

 

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

26415292_FAV_raport_okresowy_4Q2016v04-0.pdf