Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 30 kwietnia 2013 roku.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 kwietnia 2013 roku w Warszawie .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7),8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

Treść uchwał podjętych na NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 30 kwietnia 2013 roku

 

Załączniki:

Fachowcy_NWZ_2013-04-30.pdf 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu