Uzupełnienie zmiany korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w nawiązaniu do zmiany korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku, opublikowanej raportem numer 5/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu uzupełnienie zmiany korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 

26457984_FAV_Raport_skonsolidowany_IV-kw-2015_korekta_biegly_komentarz_zarzadu_2017_02_2-0.pdf