Zmiana danych Emitenta

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym Emitent zmienił adres siedziby. 

Nowy adres siedziby to:
Ul. Mińska 25 lok. 8
03-808 Warszawa
Tel: +48 22 389 64 90
Fax: +48 22 419 20 69


Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


 

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Góralczyk - Członek Zarządu