AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 3/2011

Raport bieżący 3/2011

Zmiany w składzie Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 4/2011

Raport bieżący 4/2011

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2011

Raport bieżący 1/2011

Raport bieżący 1/2011

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raport bieżący 2/2011

Raport bieżący 2/2011

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B