AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 15/2012

Raport bieżący 15/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 22 maja 2012 roku

Raport bieżący 14/2012

Raport bieżący 14/2012

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A.