AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 17/2012

Raport bieżący 17/2012

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 18/2012

Raport bieżący 18/2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport kwartalny 16/2012

Raport kwartalny 16/2012

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku