AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 34/2012

Raport bieżący 34/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 23 sierpnia 2012 r.

Raport bieżący 33/2012

Raport bieżący 33/2012

Ogłoszenie o odwołaniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lipca 2012 roku.

Raport bieżący 32/2012

Raport bieżący 32/2012

Zakończenie subskrypcji akcji serii C oraz dokonanie przydziału akcji

Raport bieżący 31/2012

Raport bieżący 31/2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowców.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 30/2012

Raport bieżący 30/2012

Nabycie Akcji ProxyAd.pl S.A.

Raport bieżący 29/2012

Raport bieżący 29/2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowców.pl Ventures S.A.