AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 39/2012

Raport bieżący 39/2012

Korekta prognoz finansowych

Raport kwartalny 40/2012

Raport kwartalny 40/2012

Korekta do raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za II kwartał 2012 r.

Raport bieżący 41/2012

Raport bieżący 41/2012

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 38/2012

Raport bieżący 38/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 24 wrze-śnia 2012r.

Raport bieżący 37/2012

Raport bieżący 37/2012

Ogłoszenie o odwołaniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 sierpnia 2012 roku.

Raport bieżący 36/2012

Raport bieżący 36/2012

Podpisanie Umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport kwartalny 35/2012

Raport kwartalny 35/2012

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2012 r.