AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 44/2012

Raport bieżący 44/2012

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący 43/2012

Raport bieżący 43/2012

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2012 roku

Raport bieżący 42/2012

Raport bieżący 42/2012

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz innych zmian statutu Emitenta