AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 8/2013

Raport bieżący 8/2013

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 30 kwietnia 2013 roku.

Raport bieżący 9/2013

Raport bieżący 9/2013

Zmiany w Zarządzie Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 10/2013

Raport bieżący 10/2013

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowcy.pl. Ventures S.A.

Raport bieżący 5/2013

Raport bieżący 5/2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 30 kwietnia 2013 roku

Raport bieżący 6/2013

Raport bieżący 6/2013

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowców.pl Ventures S.A.