AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 14/2013

Raport bieżący 14/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raport bieżący 15/2013

Raport bieżący 15/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport kwartalny 13/2013

Raport kwartalny 13/2013

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2013

Raport bieżący 12/2013

Raport bieżący 12/2013

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

Raport kwartalny 11/2013

Raport kwartalny 11/2013

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport kwartalny za 1 kwartał 2013 roku