AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 21/2013

Raport bieżący 21/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raport bieżący 22/2013

Raport bieżący 22/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 23/2013

Raport bieżący 23/2013

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 20/2013

Raport bieżący 20/2013

Nabycie akcji serii A oraz objęciu akcji serii C Way2traffic Polska S.A.

Raport bieżący 19/2013

Raport bieżący 19/2013

Objęcie udziałów w spółce Toxic Software Sp. z o.o

Raport bieżący 18/2013

Raport bieżący 18/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raport bieżący 17/2013

Raport bieżący 17/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raport bieżący 16/2013

Raport bieżący 16/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 1 lipca 2013 r.