AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 30/2013

Raport bieżący 30/2013

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Raport bieżący 29/2013

Raport bieżący 29/2013

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii D

Raport okresowy roczny 28/2013

Raport okresowy roczny 28/2013

Korekta oraz uzupełnienie raportu rocznego za 2012 rok Emitenta

Raport bieżący 27/2013

Raport bieżący 27/2013

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący 26/2013

Raport bieżący 26/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych, dotyczących publikacji raportu rocznego za 2012 rok

Raport bieżący 25/2013

Raport bieżący 25/2013

Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji.

Raport okresowy roczny 24/2013

Raport okresowy roczny 24/2013

FACHOWCY.PL VENTURES SA raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2012