AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 38/2013

Raport bieżący 38/2013

Korekta raportu 35/2013

Raport bieżący 39/2013

Raport bieżący 39/2013

Kompensaty wierzytelności

Raport bieżący 36/2013

Raport bieżący 36/2013

Umowa pożyczki ze znaczącym akcjonariuszem Spółki

Raport bieżący 37/2013

Raport bieżący 37/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 34/2013

Raport bieżący 34/2013

Nabycia udziałów w spółce United Titans Sp. z o.o

Raport bieżący 35/2013

Raport bieżący 35/2013

Nabycia udziałów w spółce Pora.pl sp. z o.o.

Raport kwartalny 32/2013

Raport kwartalny 32/2013

Raport okresowy 2Q 2013

Raport kwartalny 33/2013

Raport kwartalny 33/2013

Uzupełnienie raportu kwartalnego za II kwartał za 2013 rok Emitenta

Raport bieżący 31/2013

Raport bieżący 31/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 3 września 2013 r.