AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 43/2013

Raport bieżący 43/2013

Uzupełnienie raportu w sprawie nabycie akcji serii C Way2traffic Polska S.A.

Raport bieżący 42/2013

Raport bieżący 42/2013

Zakończenie subskrypcji akcji serii E i dokonanie przydziału akcji.

Raport bieżący 40/2013

Raport bieżący 40/2013

Uruchomienie Telewizji Internetowej Fachowcy.pl

Raport bieżący 41/2013

Raport bieżący 41/2013

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.