AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 45/2013

Raport bieżący 45/2013

Zawarcie Umowy z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu

Raport bieżący 46/2013

Raport bieżący 46/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 44/2013

Raport bieżący 44/2013

Uruchomienie nowej aplikacji