AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 12/2014

Raport bieżący 12/2014

Korekta oraz uzupełnienie raportu bieżącego 11/2014

Raport bieżący 11/2014

Raport bieżący 11/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 14 lipca 2014 r.

Raport okresowy roczny 10/2014

Raport okresowy roczny 10/2014

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2013

Raport bieżący 8/2014

Raport bieżący 8/2014

Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji

Raport bieżący 9/2014

Raport bieżący 9/2014

Zwiększenie zaangażowania w Way2traffic Polska S.A.