AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 16/2014

Raport bieżący 16/2014

Zmiana adresu siedziby Spółki

Raport bieżący 15/2014

Raport bieżący 15/2014

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący 14/2014

Raport bieżący 14/2014

Korekta i uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2014

Raport bieżący 13/2014

Raport bieżący 13/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A