AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 18/2015

Raport bieżący 18/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 17/2015

Raport bieżący 17/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Raport bieżący 16/2015

Raport bieżący 16/2015

Korekta raportu 11/2015

Raport bieżący 15/2015

Raport bieżący 15/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 13/2015

Raport bieżący 13/2015

Treść uchwał podjętych na NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A. obradującym w dniu 17 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 12/2015

Raport bieżący 12/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 11/2015

Raport bieżący 11/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Raport okresowy roczny 10/2015

Raport okresowy roczny 10/2015

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2014

Raport bieżący 9/2015

Raport bieżący 9/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2014 r.

Raport bieżący 8/2015

Raport bieżący 8/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych