AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 37/2015

Raport bieżący 37/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 36/2015

Raport bieżący 36/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Raport bieżący 35/2015

Raport bieżący 35/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 34/2015

Raport bieżący 34/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji

Raport bieżący 33/2015

Raport bieżący 33/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 32/2015

Raport bieżący 32/2015

Cena emisyjna akcji serii G Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 31/2015

Raport bieżący 31/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 30/2015

Raport bieżący 30/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Raport bieżący 29/2015

Raport bieżący 29/2015

Korekta raportu 27/2015

Raport kwartalny 28/2015

Raport kwartalny 28/2015

Raport okresowy za II kwartał 2015