AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 48/2015

Raport bieżący 48/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

raport kwartalny 47/2015

raport kwartalny 47/2015

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za III kwartał 2015

Raport bieżący 46/2015

Raport bieżący 46/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia