AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 8/2016

Raport bieżący 8/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący 7/2016

Raport bieżący 7/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H