AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 13/2016

Raport bieżący ESPI 13/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 26/2016

Raport bieżący 26/2016

 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący ESPI 12/2016

Raport bieżący ESPI 12/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 10/2016

Raport bieżący ESPI 10/2016

Informacja o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący ESPI 11/2016

Raport bieżący ESPI 11/2016

Informacja o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący ESPI 8/2016

Raport bieżący ESPI 8/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący ESPI 9/2016

Raport bieżący ESPI 9/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący ESPI 6/2016

Raport bieżący ESPI 6/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący ESPI 5/2016

Raport bieżący ESPI 5/2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi