AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 39/2016

Raport bieżący 39/2016

Korekta raportu bieżącego nr 36/2016

Raport bieżący 40/2016

Raport bieżący 40/2016

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu rocznego za 2015 r.

Raport bieżący 41/2016

Raport bieżący 41/2016

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 36/2016

Raport bieżący 36/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący 37/2016

Raport bieżący 37/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K

Raport bieżący 38/2016

Raport bieżący 38/2016

 

Zawarcie znaczących Umów

Raport kwartalny 31/2016

Raport kwartalny 31/2016

Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Raport kwartalny 32/2016

Raport kwartalny 32/2016

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

Raport kwartalny 33/2016

Raport kwartalny 33/2016

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.

Raport kwartalny 34/2016

Raport kwartalny 34/2016

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.