AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 42/2016

Raport bieżący 42/2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2016 r.

Raport bieżący 43/2016

Raport bieżący 43/2016

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu rocznego za 2015 r.