AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 56/2016

Raport bieżący 56/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący 57/2016

Raport bieżący 57/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L

Raport bieżący ESPI 25/2016

Raport bieżący ESPI 25/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący ESPI 24/2016

Raport bieżący ESPI 24/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący ESPI 23/2016

Raport bieżący ESPI 23/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący 55/2016

Raport bieżący 55/2016

Rejestracja zmian w statucie Spółki oraz wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący ESPI 22/2016

Raport bieżący ESPI 22/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport roczny 54/2016

Raport roczny 54/2016

FACHOWCY.PL VENTURES SA (54/2016) raport roczny za 2015 rok (skonsolidowany)

Raport bieżący ESPI 21/2016

Raport bieżący ESPI 21/2016

 Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący 53/2016

Raport bieżący 53/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego