AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 62/2016

Raport bieżący 62/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący ESPI 32/2016

Raport bieżący ESPI 32/2016

Zlecenie przeprowadzenia analizy danych finansowych Spółki pod kątem dokonania ewentualnych odpisów

Raport bieżący ESPI 31/2016

Raport bieżący ESPI 31/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na 30 sierpnia 2016 roku

Raport bieżący ESPI 30/2016

Raport bieżący ESPI 30/2016

Liczba klientów - dane o działalności handlowej