AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 36/2016

Raport bieżący ESPI 36/2016

Podjęcia przez Zarząd decyzji w sprawie ubiegania się Emitenta o przejście na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący 63/2016

Raport bieżący 63/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M

Raport bieżący ESPI 34/2016

Raport bieżący ESPI 34/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki
 

Raport bieżący ESPI 35/2016

Raport bieżący ESPI 35/2016

Powiadomienie o tranasakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący ESPI 33/2016

Raport bieżący ESPI 33/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej