AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 38/2016

Raport bieżący ESPI 38/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 39/2016

Raport bieżący ESPI 39/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 65/2016

Raport bieżący 65/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport kwartalny 64/2016

Raport kwartalny 64/2016

Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku.

Raport bieżący ESPI 37/2016

Raport bieżący ESPI 37/2016

Liczba klientów - dane o działalności handlowej