AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 11/2017

Raport bieżący ESPI 11/2017

Podjęcie uchwały w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału

Raport bieżący ESPI 12/2017

Raport bieżący ESPI 12/2017

Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Emitenta nr 02/01/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii A oraz ich przydziału.

Raport bieżący 2/2017

Raport bieżący 2/2017

Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2017 roku.

Raport bieżący ESPI 9/2017

Raport bieżący ESPI 9/2017

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A

Raport bieżący ESPI 10/2017

Raport bieżący ESPI 10/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 1/2017

Raport bieżący 1/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 8/2017

Raport bieżący ESPI 8/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 7/2017

Raport bieżący ESPI 7/2017

Nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce kapitałowej

Raport bieżący ESPI 4/2017

Raport bieżący ESPI 4/2017

Korekta raportu ESPI nr 3/2017 oraz nr 2/2017