AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 27/2017

Raport bieżący ESPI 27/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący EBI 16/2017

Raport bieżący EBI 16/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 r.

Raport bieżący ESPI 26/2017

Raport bieżący ESPI 26/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachwocy.pl Ventures S.A. z dnia 30.06.2017 r.