AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 47/2017

Raport bieżący ESPI 47/2017

Odwołanie prognozy finansowej za 2017 r.

Raport bieżący EBI 24/2017

Raport bieżący EBI 24/2017

Korekta raportu bieżącego nr 23/2017 w sprawie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2017 r.

Raport bieżący ESPI 48/2017

Raport bieżący ESPI 48/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 27.09.2017 r.

Raport bieżący ESPI 49/2017

Raport bieżący ESPI 49/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący EBI 25/2017

Raport bieżący EBI 25/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej