AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport Bieżący ESPI 30/2017

Raport Bieżący ESPI 30/2017

Rejestracja zmian statutu

Raport bieżący ESPI 61/2017

Raport bieżący ESPI 61/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 52/2017

Raport bieżący ESPI 52/2017

Korekta raportu bieżącego nr 26/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 30.06.2017 r.

Raport bieżący ESPI 53/2017

Raport bieżący ESPI 53/2017

Korekta raportu bieżącego nr 36/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 29.08.2017 r.

Raport bieżący ESPI 54/2017

Raport bieżący ESPI 54/2017

Korekta raportu bieżącego nr 48/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 27.09.2017 r.

Raport Kwartalny nr 29/2017

Raport Kwartalny nr 29/2017

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Raport bieżący ESPI 60/2017

Raport bieżący ESPI 60/2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A oraz informacja o możliwości złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego