AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący EBI 4/2018

Raport bieżący EBI 4/2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący ESPI 6/2018

Raport bieżący ESPI 6/2018

Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Raport bieżący ESPI 5/2018

Raport bieżący ESPI 5/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 4/2018

Raport bieżący ESPI 4/2018

Wstrzymanie rozpoznania wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości.

Raport Kwartalny nr 3/2018

Raport Kwartalny nr 3/2018

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Raport bieżący 3/2018

Raport bieżący 3/2018

Wszczęcie egzekucji komorniczej.