AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 12/2018

Raport bieżący ESPI 12/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 11/2018

Raport bieżący ESPI 11/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 10/2018

Raport bieżący ESPI 10/2018

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę zależną.