AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący EBI 10/2018

Raport bieżący EBI 10/2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2018r.

Raport bieżący ESPI 15/2018

Raport bieżący ESPI 15/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.04.2018 r.

Raport bieżący EBI 9/2018

Raport bieżący EBI 9/2018

Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

Raport bieżący ESPI 14/2018

Raport bieżący ESPI 14/2018

Zmiana stanu posiadania.

Raport bieżący ESPI 13/2018

Raport bieżący ESPI 13/2018

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze - korekta raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 6 września 2017r.

Raport bieżący ESPI 12/2018

Raport bieżący ESPI 12/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 11/2018

Raport bieżący ESPI 11/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 10/2018

Raport bieżący ESPI 10/2018

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę zależną.