AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący EBI 18/2018

Raport bieżący EBI 18/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018r.

Raport bieżący ESPI 22/2018

Raport bieżący ESPI 22/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

Raport bieżący EBI 17/2018

Raport bieżący EBI 17/2018

Sprostowanie oczywistej omyłki w Raporcie bieżącym nr 15 /2018 z dnia 1 czerwca 2018r. – korekta projektu uchwały nr 7.

Raport bieżący ESPI 21/2018

Raport bieżący ESPI 21/2018

Sprostowanie oczywistej omyłki w Raporcie bieżącym nr 18 /2018 z dnia 1 czerwca 2018r. - korekta projektu uchwały nr 7.

Raport bieżący ESPI 19/2018

Raport bieżący ESPI 19/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 18/2018

Raport bieżący ESPI 18/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 15/2018

Raport bieżący EBI 15/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport roczny 14/2018

Raport roczny 14/2018

Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2017.

Raport roczny 13/2018

Raport roczny 13/2018

Raport roczny jednostkowy Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.