AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący EBI 20/2018

Raport bieżący EBI 20/2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący ESPI 28/2018

Raport bieżący ESPI 28/2018

Złożenie przez zarząd spółki zależnej wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

Raport kwartalny nr 19/2018

Raport kwartalny nr 19/2018

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.

Raport bieżący ESPI 27/2018

Raport bieżący ESPI 27/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 26/2018

Raport bieżący ESPI 26/2018

Otrzymanie oświadczeń o rozwiązaniu pakietu umów leasingowych.

Raport bieżący ESPI 25/2018

Raport bieżący ESPI 25/2018

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez spółkę zależną Emitenta.