AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 37/2018

Raport bieżący ESPI 37/2018

Brak zgody na objęcie układem wierzytelności przysługujących Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Raport bieżący ESPI 36/2018

Raport bieżący ESPI 36/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport kwartalny nr 21/2018

Raport kwartalny nr 21/2018

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.

Raport bieżący ESPI 35/2018

Raport bieżący ESPI 35/2018

Postanowienie Sądu z dnia 23 października 2018r. w przyspieszonym postępowaniu układowym w przedmiocie zmiany sędziego- komisarza.