AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 13/2019

Raport bieżący ESPI 13/2019

Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Raport bieżący ESPI 12/2019

Raport bieżący ESPI 12/2019

Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości.

Raport bieżący ESPI 11/2019

Raport bieżący ESPI 11/2019

Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego.