AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 15/2019

Raport bieżący ESPI 15/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący EBI 12/2019

Raport bieżący EBI 12/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Kwartalny nr 11/2019

Raport Kwartalny nr 11/2019

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Raport bieżący ESPI 14/2019

Raport bieżący ESPI 14/2019

Decyzja Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie o niewnoszeniu zażalenia na Postanowienie Sądu z dnia 14 października 2019r. o oddaleniu wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości.