AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI nr 3/2020

Raport bieżący ESPI nr 3/2020

Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego oraz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Raport bieżący EBI nr 4/2020

Raport bieżący EBI nr 4/2020

Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.

 ESPI 2/2020

ESPI 2/2020

Zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

Raport bieżący EBI nr 3/2020

Raport bieżący EBI nr 3/2020

Korekta harmonogramu przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku opublikowanego w raporcie bieżącym EBI nr 2/2020