Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 stycznia 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej Notariusz Marty Józefiny Pruszczyńskiej, przy ul. Wilczej 72 lok. 1, 00-670 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Spółki przesyła pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

FAV_ogłoszenie o zwołaniu_uchwaly_pelnomocnictwo_form_glosowania NWZA.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Dawid Martynowski - Prezes Zarządu