Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) przedstawia poniżej harmonogram publikowania raportów okresowych Spółki w 2020 roku:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 17 lutego 2020 r.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 r.

3. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - 17 sierpnia 2020 r.

4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 16 listopada 2020 r.

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok oraz skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej za 2019 rok – 1 czerwca 2020 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany powyższych dat będą przekazywane w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż 2 dni przed planowanym terminem publikacji raportu okresowego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".